Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk

solis
Den 11 januari presenterades ett utkast till en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Punkt 24 wrote
Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land.
Jag väntar med spänning på vilka konkreta resultat punkt 24 i överenskommelsen kommer att mynna ut i.