Den "optimala" vinkeln

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Den "optimala" vinkeln

Questionable
Jag har tittat på olika typer av takpaneler med inbygga solceller och solceller som är på takpanelerna bara för intressets skull. Dessa är inte vinklade x antal grader som ni vet för att få ut det mesta av den energi som omvandlas till el, något som man oftast tänker på när man köper solceller. Ta Teslas som ett exempel, hur kommer det sig att deras soltak klarar sig utan denna vinkeln?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Den "optimala" vinkeln

Svenne
Om man vill ha den perfekta vinkeln måste man sätta solcellerna på solföljare som vrider dem efter solens gång samtidigt som de vinklar cellerna efter solens höjd. Det är svårt och dyrt så man sätter solcellerna på sitt tak och nöjer sig med den effekt man får ut, även om den inte är maximal.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Den "optimala" vinkeln

Questionable
Hur är det då med Teslas solpaneler, för de är ju helt och hållet integrerade. Kompenserar företaget det genom att ha så många solceller som möjligt på taket?