Delskuggning

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Delskuggning

thomas_blekinge
Vad händer egentligen om några moduler i en sträng skuggas? är då deras utspänning noll men de släpper igenom strömmen från de andra i samma sträng?
21 st 260 W moduler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Delskuggning

callec
Då får samtliga paneler det lägsta panelvärdet.
Mao skugga är inte bra, de paneler som klarar detta bäst är tunnfilmspaneler, å andra sidan har dessa väldigt dålig verkningsgrad.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Delskuggning

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by thomas_blekinge
Thomas läs gärna vad som har skrivits om delskuggning
av solcellsmoduler här i forumet
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Skugga-solcell-modul-en-betraktelse-tp5009209.html

Alltså tråden finns redan.

Det är inte helt korrekt, det som callec skriver "Då får samtliga paneler det lägsta panelvärdet."
Det är oklart vad callec menar med det, och jag kan kanske ha missförstått honom.
Vad är "panelvärde" ? Tämligen oklart svar på thomas fråga.
Han tycks även ha glömt att solcellsmoduler har så kallade by-pass-dioder,
som i samband med skuggning gör ett väldigt bra jobb.

Om en modul fullständigt skuggas(täcks över) i en sträng med flera moduler, så kommer den skuggade modulens by-pass-dioder att leda strängströmmen förbi solcellerna i den skuggade solcellsmodulen.
By-pass-dioderna(Schottky-typ) har emellertid ett visst spänningsfall, ca 0,3 V i den ledande riktningen.
De är speciellt gjorda för att ha lågt spänningsfall i ledande riktningen. Moduler har ofta 3 st by-pass-dioder, och om strängströmmen antas vara 5 A, så blir effektförlusten i dioderna 3 x 5 x 0,3 = 4,5 W, och inget problem. Oräknat effektförlusten av bortskuggad solcellsmodulen. En vanlig diod har ca 0,7 V i ledande riktningen.

Funnes inte by-pass-dioderna i den skuggade solcellsmodulen,
så skulle den fungera som kokplatta. Blir det fel på en by-pass-diod,
t.ex. avbrott(vilket man svårligen kan märka), så kan alltså skuggade solceller bli kokplattor.

Om jag skall svara precis på Tomas fråga angåeende
utspänning för en skuggad solcellsmodul i en sträng med flera solcellsmoduler,
som är oskuggade, så blir det: utspänningen för den skuggade
solcellsmodulen blir inte ens 0, utan det blir värre än så, den blir nämligen negativ, ca 0,9 V.
Dvs den äter upp 0,9 Volt av vad de övriga oskuggade solcellsmodulerna producerar.
Men 0,9 Volt, är blygsamt jämfört med hela
strängens spänning på kanske ca 500 à 600 Volt.

Tunnfilms-solcellerna t.ex. SolarFrontier, är inte alldeles så usla, som callec menar.
För ett par år sedan var de det, men utvecklingen går framåt.

För övrigt Gott Nytt år Callec, och övriga forumsdeltagare.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Delskuggning

callec
Arne

Läs gärna TS fråga innan du klankar på någon.
Gott Nytt År
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325