DC brytare, vad gäller?

classic Classic list List threaded Threaded
8 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

DC brytare, vad gäller?

Fredde
Jag har tagit upp frågan med min installatör varför dom inte sätter en DC-brytare innan växelriktare.
Dom hävdar att SolarEdge (15K) brytaren i botten är godkänd men har aldrig fått någon återkoppling på detta.

Min granne har anlitat samma installatör som mig och den är driftsatt (ingen DC-brytare) sedan 1 1/2 månad. Har även besökt en referensanläggning från samma installatör som inte hade DC-brytare (bifogad bild)
För nog är det bra vid t ex service av växelriktaren och dessutom vill man inte ta bort kåpan utan att vara tvärsäker att den är spänningslös. Läser man på Elsäkerhetsverkets hemsida är det solklart med DC-brytare.

Ni som köpt nyckelfärdig installation med Solar Edge växelriktare, hur ser er anläggning ut?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DC brytare, vad gäller?

Arne
Vi har en SolarEdgeanläggning. Men vi har DC-brytare mellan överspänningskydden och växelriktaren. Vi har bestämt själva att det ska vara så.

Det sitter nog en DC-brytare inne i SolarEdges växelriktare, som styrs av en liten löjlig vipparm.
SolarEdges effektoptimerare som sitter uppe på taket och som är kopplade till varsin modul, de släpper på spänning och ström först efter det att växelriktaren gett dem order om det. Så länge de inte har fått den ordern, då lämnar de ut endast 1,0 Volt. SolarEgdes system är därmed säkrare än ett vanligt system där full spänning ligger på solarkablarna ända fram till växelriktaren(om man inte har en DC-brytare däremellan). Det är nog därför solcellsinstallatören valt att inte montera DC-brytare. Men varför förklarar de inte det för kunden på ett anständigt sätt?

Vi satte DC-brytare mellan överspänningsskydden och SolarEdge-växelriktaren. Den DC-brytaren är dessutom låsbar i brutet läge med hänglås. Det känns också säkrare att kunna bryta med en DC-brytare innan man börjar peta inne i växlriktaren. Varför spara in ca 500 kr på en säkerhetsdetalj?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DC brytare, vad gäller?

TommyE
Inte heller till Fronius rekommenderades en DC-brytare, den har också en inbyggd, som är låsbar - men jag håller med, det hade varit fint att ha en brytare innan växelriktaren.
Jag gjorde så att jag kapade solcellskablarna och satte MC4 kontakter innan växelriktaren (eg före överspänningsskydden), så om jag måste in och peta i den eller överspänningsskydden, så kan jag dela MC4 kontakterna. Än så länge har dom klarat sig utan mina petande fingrar :-)

Eller Fronius är fel att säga, min ÅF tyckte att det var overkill
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DC brytare, vad gäller?

Fredde
In reply to this post by Fredde
Jag läste en gång på forumet om svenska Elinstallationsreglerna SS436 40 00 vilket också är vidarbefodrat till installatören som verkade tveksam om detta. Tyvärr så valde vi fel installatör och det går inte att backa ordern.
Utdrag från reglerna "712.536.2.1.1 Frånskiljare skall anordnas vid såväl likström- som växelströmssidan av solcellsomriktaren, så att arbete utan spänning kan utföras på den."

Borde inte den lagen gälla?

Dom hade leveranstid 4-8 veckor efter order och nu är vi inne på 13 veckor men på torsdag blir det av. Personligen kan jag nämna att under hela mitt yrkesliv (28år) inte stött på ett så ignorant, respektlöst företag. Så här i efterhand verkar det mesta vara en drömoffert gällande produktion och har ringt/mailat osv ifrågasatt hur dom har räknat fram siffror. Tyvärr tyst som graven. Om jag orkar tänker vi anmäla dom till både Allmänna Reklamationsnämnden och eventuellt Elsäkerhetsverket
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DC brytare, vad gäller?

tor_fransson
Vi har inte heller någon separat DC-brytare. Det sitter ett rejält vred på SMA växelriktaren för DC, och när strömmen är bruten kan man för extra säkerhet plugga ur strängens MC4-kontakter och sätta på de för kontakterna avsedda skydden. Min elektriker var tillfreds med detta arrangemang.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DC brytare, vad gäller?

magneten
Hos SMA så måste BÅDE DC pluggen dras ur och MC4 kontakterna kopplas loss (som fortfarande är spänningssatta!) innan man jobbar med vöxelriktren enligt SMA.

För mig var det således en självklarhet att montera en separat DC brytare före växelriktaren (kostar ju dessutom endast någon hundralapp extra så varför låta bli lixom?)
Monterade den ihop med DC överspänningsskydden som oxå är ett mycket billigt extra skydd för växelriktaren!
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DC brytare, vad gäller?

Fredde
In reply to this post by Fredde
Efter 8 veckors försenad installation blev det sista klart nu när Vattenfall bytt elmätaren. 1 timme efter började det naturligtvis regna men å andra sidan var det bra för växtligheten. Äntligen kan man börja producera lite framöver.


Förberedde själv så mycket som möjligt så blir som man vill ha det istället för en stressad elektriker smackar upp på annat sätt50st 295W paneler totalt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DC brytare, vad gäller?

Fredde
In reply to this post by Fredde
Lite återkoppling på mitt gamla inlägg. Min installatör har hävdat från dag 1 att dom inte behöver installera DC-brytare samt jag efterfrågade ett svar som dom påstod kom från Elsäkerhetsverket. Visar sig nu att dom ljög, jävla bluff företag. Tog saken i egna händer och satte upp själv innan installation men det spelar ingen roll, man skall hålla sig till dom svenska elinstallationsreglerna.
Här följer deras svar:

Hej
Hösten 2017 inkom följande fråga (Fråge-id 134202) till vår "frågor och svar" funktion: Är det godkänt att inte montera yttre DC-brytare om det sitter en integrerad i växelriktaren?
Eftersom Elsäkerhetsverket inte "godkänner" valt utförande av elinstallationer så hänvisade handläggaren som besvarade frågan till Svensk Elstandard (SEK), som ansvarar för innehållet i standarden SS 436 40 00, för att få ett utlåtande om frågeställarens konkreta förslag att inte montera yttre DC-brytare.

Elsäkerhetsverkets svar på fråga 134202 innehöll även en förklaring till syftet med frånskiljningsmöjligheten - att kunna utföra underhållsarbete på ett säkert sätt - och en allmän beskrivning av principen för frånskiljning/frånkoppling och skydd mot tillkoppling. Tyvärr missuppfattade frågeställaren denna extra förklarande text rörande säkerhet vid arbete med elektrisk fara och tolkade det som ett godkännande av det föreslagna utförandet vilket det altså inte är.

Övergripande krav om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda framgår av Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:1 och ändringsföreskrift 2010:1. Enligt 2 kap. 1 ska utförandet uppfylla krav rörande "god elsäkerhetsteknisk praxis" och detta krav uppfylls om anvisningarna i relevant svensk standard tillämpas. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från utförande enligt svensk standard så ska elinstallationsföretagets bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras (riskbedömning och riskhantering), dock gäller alltid att säkerhetsnivån minst ska motsvara säkerhetsnivån som uppnås genom att följa anvisningarna för utförande enligt svensk standard.
Elsäkerhetsverket får medge undantag från kraven i föreskrifterna men det är en särskild rutin för sådana ärenden och det hanteras inte genom ”frågor och svar”.

Elsäkerhetsverket kommer att kontakta SolarEdges svenska distributör Kraftpojkarna för att förtydliga sammanhanget.