Chockhöjda elnätsavgifter

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Chockhöjda elnätsavgifter

Morby
Läste om detta på SVT Texttv. Helt sanslöst:

"Ministern ytterst ansvarig"          
                                       
  Att närmare två miljoner svenskar får
  chockhöjda elnätsavgifter beror på    
  politiska beslut och på oklar lag-    
  stiftning.                            
                                       
  Och ytterst ansvarig är Sveriges      
  energiminister Ibrahim Baylan (S).    
                                       
  Det är uppenbart att den reglering vi
  har i dag av elnätet inte fungerar.  
  Den har lett till stora oklarheter,  
  långa domstolsprocesser och gjort att
  många elföretag i dag gör sina största
  vinster på en monopolverksamhet.      
                                       
  Och det är vi kunder som får betala.  
  Till skillnad från elen som går att  
  köpa från flera bolag finns det bara  
  ett bolag i varje del av Sverige som  
  äger själv elledningen och som tar    
  betalt för att elen når våra hem.    
                                       
  Och nu har vi kommit i en situation  
  där monopolföretagen i stort sett    
  själva kan bestämma hur mycket de vill
  ta ut. Det var väl inte så det var    
  tänkt att systemet skulle fungera?    
                                       
  Vad som hänt är att elnätsföretagen  
  det senaste årtiondet kunnat köra över
  den ansvariga myndigheten Energi-    
  marknadsinspektionen i domstolar ett  
  antal gånger.  
   Den senaste vändan som avslutades i  
  våras gav elnätsföretagen rätt att    
  plocka ut ytterligare 35 miljarder    
  kronor i extra ersättning.            
                                       
  Det är en ofattbart stor siffra: för  
  en familj på fyra handlar det om      
  totalt 14.000 kronor som elnätsföre-  
  tagen kan plocka ut i höjda avgifter.
                                       
  Så det är egentligen ingen överrask-  
  ning som Nils Holgersson-gruppen      
  kommer med när den gjort en samman-  
  ställning av prisförändringarna under
  2014 och de avgiftshöjningar som      
  gjorts eller aviserats i år.
 
  Statliga Vattenfall chockhöjer sina  
  avgifter med 20 procent och Fortum som
  numera heter Ellevio höjer sina      
  avgifter med elva procent på två år.  
                                       
  Totalt har dessa två bolag 1,8 mil-  
  joner elkunder som nu kommer att få  
  mycket högre avgifter.                
                                       
  Och troligtvis är det bara början. För
  fler elnätsföretag lär följa efter när
  de nu har chansen att plocka hem några
  extra miljarder kronor i vinst.      
                                       
  Hur kunde detta ske? Förutom att vi  
  har en svag myndighet som uppenbar-  
  ligen inte klarade av sitt uppdrag så
  handlar det framför allt om en oklar  
  lagstiftning.

  När jag i våras intervjuade de domare
  som satt sig in i materialet och i    
  sina domskäl gav elnätsföretagen rätt
  att höja sina avgifter var kritiken  
  inte nådig.                          
                                       
  Kammarrättslagman Christer Abrahamsson
  som satt som ordförande när målet    
  avgjordes av kammarrätten i Jönköping
  var till exempel mycket kritisk:      
                                       
  -Vi dömer på ett sätt som vi tycker är
  helt orimligt sade han och på frågan  
  varför det blev så fel svarade han:  
                                       
  -Det blir fel för att man inte har    
  reglerat det här tillräckligt tydligt
  och omsorgsfullt. Jag vill påstå att  
  det är ellagen som är problemet.

   Då avböjde energiminister Ibrahim    
  Baylan att kommentera, så frågan      
  kvarstår:                            
                                       
  Är det inte dags att skriva om lagen  
  så att det inte blir domstolar som ska
  avgöra vilka avgifter som elnätsföre-
  tagen har rätt att ta ut?            
                                       
  Som kammarrättslagsmannen Christer    
  Abrahamsson konstaterade i min        
  intervju med honom:                  
                                       
  -Målet handlar i grunden om hur man  
  ska räkna och där man ska tillämpa    
  oerhört komplicerade beräkningar som  
  har utformats av ekonomer.  

  -En domstol är inte särskilt väl      
  skickad att utföra det arbetet, sade  
  han vidare.                          
                                       
  Det är väl egentligen ganska själv-  
  klart. Det är inte domare som ska    
  bestämma vilka avgifter Sveriges      
  befolkning ska betala till elnäts-    
  monopolen.                            
                                       
  Det är landets politiker med energi-  
  ministern i spetsen som bär det      
  yttersta ansvaret. Och det är dags att
  ta det ansvaret nu.                  
                                       
  Jan Nylander, ekonomikommentator, SVT.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Chockhöjda elnätsavgifter

callec
Är det någon som tycker det är konstigt att ett statligt bolag gör så här, några frågor på det?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325