Bypass diod

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bypass diod

callec
på mina paneler BenQ SunForte 325w finns det 3 st Bypass dioder.

Var finns det uppgifter som visar hur dessa är kopplade?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bypass diod

Anders J
Nu har jag ju ingen dokumentation som visar hur dina paneler är kopplade, men de flesta paneler består av 60-72 celler i serie. Varje cell är ju i princip en kiseldiod, och spänning/ström styrs helt av diodekvationen. Om man skuggar några celler så kommer de andra cellerna att tvinga ström att gå "bakvägen" genom de skuggade dioderna och backspänningen blir då ganska hög och minskar dels uttagbar effekt drastiskt, liksom att det finns en risk att effektutvecklingen kan bli hög i dessa celler.

Därför sätter man dioder över ett antal celler, i detta fallet ligger de över en tredjedel av dem för varje. Dessa dioder säkerställer att backspänningsfallet över den gruppen aldrig kan bli större än ett diodframspänningsfall, typiskt då ca 0,7 V.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bypass diod

nelos
This post was updated on .
Cellerna i en solpanel är normalt sett seriekopplade, och när man sätter förbikopplingsdioder så sätts dessa parallellt över ett antal seriekopplade celler.

Här är illustrativa bilder.

Med fyra förbikopplingsdioder:


Med två förbikopplingsdioder:


(Från: http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/moduler/ )


Hittar ingen dokumentation i databladet för din panel:
http://www.elektroburmeister.de/onlineshop_elektro_burmeister/media/products/0364604001377091921.pdf


Men det framgår att det är 8*12=96 celler.

Talet 8 är inte delbart med 3, men 12 är delbart med 3.
Så min gissning är att 4 rader (med vardera 8 celler) har en förbikopplingsdiod.
Sedan nästa 4 rader. Och sedan de sista 4 raderna.

Tittar man noga på panelerna så borde det kunna synas.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bypass diod

Anders J
"Cellerna i en solpanel är normalt sett parallellkopplade..." och så visar/beskriver du väldigt tydligt seriekopplade celler???
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bypass diod

nelos
Tryckfelsnisse ;-)

Serie och inget annat.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bypass diod

callec
In reply to this post by nelos
Hej
Det går inte att se på mina paneler.
Har sett på andra hur det sett ut, kan dock vara olika antal celler, ex.vis. 24-12-24

Det borde väl finnas någon dokumentation någonstans.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325