Blanda solpaneler

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Blanda solpaneler

sampler
Hej Har en fråga Har idag 4 st 165 watt 12 volt 36 cellers paneler som är seriekopplade till 48 volt
och tängte köpa till 2 st 285 watt 24 volt 60 cellers paneler och seriekoppla detta till 48 volt i en ny sträng
funkar det ? Har en Epever Tracer5420AN?
Mvh Uffe
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blanda solpaneler

Arne
This post was updated on .
Välkommen till forumet!
Vad är det för solcellspaneler du har nu då, fabrikat, typ etc? Titta i databladet för dem, ström och spänning.
Vilka paneler tänker du skaffa då, fabrikat, typ? Titta i det databladet.

Jag antar att du tänker gör en ny sträng med 2 st seriekopplade paneler(285 Wp), och parallellkoppla den med den befintliga strängen, in på en och samma DC-ingång på en växelriktare.

Så länge dina två strängar är belastade, dvs då växelriktaren tar ut ström från strängarna, kommer strömmarna i varje sträng att ställa in sig automatiskt. Det kan då vara att din befintliga sträng ger, säg 2 Ampère och den nya ger 3 Ampère. Alltså totalt in till växelriktaren 5 Ampère. Då inga problem.

Problem kan uppstå om du stänger av växelriktaren, eftersom då belastas inte strängarna. Då kommer den starkare strängen att tvinga ström baklänges genom den svagare strängen. Det är ofta ingen problem, eftersom paneler tål en viss baklängesström. Det kan undvikas med att ha en diod i serie med varje sträng. Men en diod stjäler ca 0,5 volt spänning. Man använder då så kallade Schottky-dioder som har särskilt lågt spänningsfall i framriktningen.

Men om dina två strängar är väldigt lika, då behövs inte dioder. Har man inte fler än 2 strängar parallellkopplade, behövs inte några dioder och ej heller strängssäkringar.

Ta först fram databladen för befintliga paneler och för de nya. Med hjälp av det kan man bedöma om det går bra att göra som du tänker.

Idag har du 4 x 36 = 144 solceller seriekopplade in på växelriktaren.
I den nya strängen kommer du att ha 2 x 60 = 120 solceller seriekopplade.
Ur den synvinkeln verkar det vara snett, alltså större antal seriekopplade enskilda solceller i befintliga strängen. Kanske 2 st paneler med 72 celler vore bättre att seriekoppla, då mer likt vad du nu har.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blanda solpaneler

sampler
Okej Tack
Det fick bli 4 st 12 volt 36 cellers till Alltså en likadan sträng till
Som den befintliga...Då slipper man strul med matchningsfel med olika cellerantal osv
Tack för info Arne
/ Uffe