Blanda solceller

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Blanda solceller

örnnästet
Hej har idag 17 st 270 Watts monocrystallina solceller och vill sätta upp 3st till. Lite svårt att få tag på samma så går det och sätta upp 270 Watts polycrystallina solceller med ungefär samma data ?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blanda solceller

Arne
This post was updated on .
Vad menar du? Tänker du koppla ytterligare 3 st paneler i serie med en befintlig sträng på 17 paneler? Är det det du tänker göra? Bästa är att ha exakt likadana paneler som du redan har, men som du säger kan det vara svårt att få tag på. Men då kan man ta litet effektstarkare paneler, t.ex 280, 300 Wp ja tom 320 Wp.

Det är strikt sett enskilda solceller man kopplare när man seriekopplar paneler till en sträng. En panel har ofta 60 st enskilda solceller seriekopplade i panelen. Det är därför egentligen de enskilda solcellerna som ska var lika i befintliga och tänkta nyinkopplade panelerna i en sträng.

Det finns ju paneler som har 60 enskilda celler och kan vara med märkeffekten 280 Wp.
Men det finns också paneler med 72 enskilda solceller och om de har samma solceller som det är i 280 Wp-paneler, då blir 72 st solceller märkeffekten 336 Wp.  Varje enskild solcell är på 4,67 Wp. Dessa olika paneler går utmärkt att seriekoppla i en sträng, eftersom alla enskilda solceller är likadana. Trots att panelerna har helt olika märkeffekt går det utmärkt att seriekoppla dem.

När man ska bygga ut en befintlig sträng med några paneler som är på 280 Wp kopplar i serie, och inte hittar på marknaden samma man har, ta då litet effektstarkare, då bromsar nämligen inte de nya panalerna strängen, men ger heller ingen högre effekt för de nya panelerna än de befintliga.

Titta på databladet för nya panelerna så de inte har lägre märkström än de gamla panelerna. De ska ha samma eller litet högre märkström. Märkström är alltså vid MPPT-punkten och står angiven på databladet.

Om du idag har panel på 270 Wp, och den har 60 st solceller, då kanske nya paneler med 72 solceller och märkeffekten 324 Wp passar. Om de få plats på taket, de är större, brukar vara ca 2 x 1 m.  Men 21 paneler är nog max antal seriekopplade i en sträng,(22 st kanske går?), för att inte överskrida 1000 Volt.