Billiga solpaneler!

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Billiga solpaneler!

Highlands energi
Hej
Vi säljer billiga solpaneler i vår butik Highlands energi

Solpanel 20W
Mått: 58 x 36 x 2 cm
Pris: 300 kr

Solpanel 40W
Mått: 62 x 51 x 3 cm
Pris: 600 kr

Solpanel 50W
Mått: 67,5 x 66 x 3 cm
750 kr

Solpanel 80W
Mått: 90 x 67 x 3,5 cm
1 200 kr

Solpanel 100W
Mått: 124 x 67 x 3,5 cm
1 500 kr

Solpanel 120W
Mått: 129 x 67x 3,5 cm
1 800 kr

Solpanel 135W
Mått: 130 x 67x 3,5 cm
2 2025 kr

OBS! Färgen på panelerna är blå!

Solpaneler med *polykristallina celler är en en effektiv teknik som omvandlar dagsljuset till elektronisk energi som sedan magasineras i ett batteri för drift av elektriska produkter. I båt eller husvagnssammanhang är ofta batteriladdning ett problem. Man vill ha ström till kylskåp, värmare, belysning m.m. utan att behöva köra motorn i onödan eller jaga elanslutning. Solpaneler löser detta smidigt och elegant tack vare de långa ljusa dagarna sommartid. Även om inte solen alltid skiner så ger också det diffusa ljuset tillräckligt för laddning.

*Polykristallina: solpanelerna är uppbyggda med block av flera kristaller, därav namnet poly som betyder flera. Solceller av den här typen är de vanligaste på marknaden tack vare sitt pris mätt i kronor per watt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Billiga solpaneler!

Highlands energi