Bidragsfråga

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bidragsfråga

Dan
Hej, jag har sedan tidigare en liten anläggning på 2,3kwp som jag sökte bidrag för efter att systemet var driftsatt. Nu har jag fått ett brev från Länsstyrelsen där de önskar komplettering av uppgifterna i ansökan avseende denna anläggning och tydligen finns det något krav att ansökan om bidrag skall ha inkommit till dem 6månader efter projektstart och när jag skrev ansökan så skrev jag bara in en datum i god tid innan jag började med projektet.

Detta har nu blivit ett problem eftersom jag beskrivit projektstart ca 8månader innan ansökan inlämnades. Så min fundering är egentligen när är projektstarten? Är det när man började projektet och installationen eller är det när man köpte första lilla delen till anläggningen eller vid föranmälan  till nätägaren? Får man enligt Länsstyrelsens definition inhandla vissa delar till anläggningen innan projektet startar?

Är villrådig och ska givetvis ringa och prata med dem men är intresserad av vad ni har för erfarenheter, är ju trist att gå miste om hela bidraget för att man angivit ett datum i ansökan som ligger flera månader innan man började det hela.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bidragsfråga

jansimon
Om man är privat person så får man påbörja projektet innan det är klart med bidraget. Söker du som företag så måste man invänta klartecken från Länstyrelsen innan man påbörjar.

Som jag tolkar det så skall man bara uppge när man startar projektet (börjar köpa in) och detta skall som jag tolkar det inte påverka projektets bidrag.

Men som alltid så är det bäst att prata med Länstyrelsen för att få klart vad som gäller.  
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bidragsfråga

Uffe
Hej Dan!

Enl. Förordning om statligt stöd till solceller gäller följande:

"Påbörjande och slutförande

7 § En åtgärd anses påbörjad

a) den dag då kontrakt för projektering upprättades i de fall projekteringskostnader ingår i stödberättigande kostnader,
b) den dag då solcellsmoduler införskaffades för installationen i övriga fall.

...

10 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen
1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
2. senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag."

Om du inte har kontrakterat någon för projektering ska ansökan alltså ha inkommit senast 6 månader efter att du fick dina solcellsmoduler levererade, oavsett vad du skrivit i din ansökan om projektstart.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bidragsfråga

A
Hej

Jag sökte bidrag förra hösten, och skrev start på projektet i Aug och färdig Okt, så man skulle hinna få ev bidrag.

Förstår inte riktig problemet för länstyrelsen? Varför skall de veta start av projektet? Måste väl endast vara intressant att veta att den är klar och nätansluten, vilket Nätbolaget brukar skicka intyg på.

/A
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bidragsfråga

Dan
In reply to this post by Uffe
Vet ni om man får söka bidrag om man köper begagnad utrustning från en privatperson. Har lusläst förordningen men hittar inget om att det måste vara nya grejor, då kan det ju bli riktigt prisvärd energi. Känner till en herre som gjorde så när man fick bidrag till vattenburen solvärme och fick ut bidraget, det gav honom riktigt billig värme.
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bidragsfråga

Dan
In reply to this post by Uffe
Hittar inte heller något om vad länsstyrelsen vill ha för papper för att utbetala stödet, utgår från att de behöver kvitto/fakturor men behövs något inkopplingsintyg från nätägaren också? eller något annat?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bidragsfråga

Uffe
Det står i bilaga 2, Begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller, punkt 9 Kompletterande handlingar.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput