Bidraget blir kvar, verkar det som...

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bidraget blir kvar, verkar det som...

Micke
Administrator
Det verkar som att bidraget blir kvar ett tag till:

"I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen en förlängning av stödet för installation av solceller till och med 2016. Under perioden 2013 till 2016 avsätts ytterligare 210 miljoner kronor."

http://www.regeringen.se/sb/d/13745/a/199239

Det kan med andra ord löna sig att skicka in nya ansökningar redan nu, så att de ligger i kön när (om) nya pengar kommer.