Betraktelse över solcellsstödet 20 %

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Betraktelse över solcellsstödet 20 %

Arne
This post was updated on .
Hej!

Länsstyrelsen ger sedan 1 jan. 2015 till privatperson 20 % av investeringskostnaden (
inkl. moms 25%), i form av stöd för en solcellsanläggning. Pengarna som Länsstyrelsen
betalar ut kommer från Svenska Staten, dvs givetvis från Sveriges Skattebetalare.

Men, det stödet på 20 %, kostar Staten och skattebetalarna ingenting, just för att det är så lågt,
och precis motsvarar momsen på 25 % för investeringen.

Nämligen, att installera en solcellsanläggning kan kosta, säg exkl. moms 80 000 kr.
Inklusive den dyra svenska momsen på hela 25 %, blir det då 100 000 kr.
Alltså ett duktigt stort belopp.
En familj, överväger då givetvis om det verkligen skulle löna sig,
och men avstår att köpa pga alltför dyrt och alltför dålig lönsamhet.
Då blir det ingen investering och svenska staten med sitt skatteverk
får inte in ett öre i moms. Sollcellsfirmor får därmed inga uppdrag
och arbetare går arbetslösa och lever på socialhjälp,
som givetvis skattebetalarna tvingas bekosta.

Men, när familjen får höra att det finns ett stöd
på 20 % av investeringen, dvs 20000 kr, så ser ekonomin bättre ut
för en solcellsanläggning och familjen beslutar för  att skaffa
en solcellsanläggning.
Familjen betalar då 80 000 kr + momsen på 20 000 kr = 100 000 kr till en solcellsfirma.
Solcellsfirman betalar skatteverket momsen, dvs 20000 kr.
Skatteverket får då in 20000 kr i moms, som hamnar i statens kassakista.
Staten ger Länsstyrelsen de 20000 kr.
Länsstyrelsen ger sedan de 20000 kr till familjen i stöd.
Därmed har solcellsanläggningen inte kostat staten och därmed
skattebetalarna någonting. Och familjens effektiva kostnad är 80 000 kr.
Vilket skulle bevisas.
Men under denna pengakarusell har många fått jobb, vilket
är nyttigt med tanke på den höga arbetslösheten.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betraktelse över solcellsstödet 20 %

magneten
Tänk om vår regering kunde inse detta och ta bort den nuvarande rambegränsningen som finns för stödet!

Du får maila din betraktelse till våra beslutsfattare ☺
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betraktelse över solcellsstödet 20 %

Arne
In reply to this post by Arne
Hej,

Vad jag menar är att det inte är något stats- läns- eller kommunbidrag,
när stödnivån är så låg som endast 20 % av investeringen. När den var
på 30 % för privatpersoner, så var det verkligen ett bidrag från staten,
eftersom det belastade skattebetalarna.

Vad jag menar är att svenska staten och politrukerna med ett så lågt
stöd som endast 20 % klart visar att de inte vill verka för mer
förnyelsebar energiproduktion, i motsats till de fina orden i deras politiska tal.

Arne