Båtar och solceller

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Båtar och solceller

callec

Båten upptagen på land och solcellen riktad för underhållsladdning av batterier


Vinddatagivaren som sitter i masttoppen jobbar trådlöst med hjälp av solcell och backupbatteri

SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325