Avstånd till elmätare

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Avstånd till elmätare

knauer
Hej,
Avståndet mellan PV systemet och elmätaren är ca 150m. Påverkas min solelsproduktion signifikant pga av detta långa avstånd eller är förlusterna försumbara?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Avstånd till elmätare

Johan Fält
This post was updated on .
Det är spänning och utlösningsvillkor som ställer krav på hur grov kabel du måste ha.
Förlusterna blir sekundärt i sammanhanget.
Om du har för klen kabel, så kommer växelriktaren att lösa ut för överspänningen som uppstår vid produktionen.
Totalt 19 kWp på 20 A abonnemang (13,9 kW)
Solaredge 17K. (15,7 kWp)
Solax X3-Hybrid 10 kW. (3,3 kWp)
54 st Trina 270 W.
16 st Trina 275 W.
Energilager 9,8 kWh LG-Chem RESU 10h
Söderläge 40 grader taklutning, TP-plåt, ingen skuggning.
Enköping
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Avstånd till elmätare

Perwis
Du kan räkna ut vad olika kablar ger för olika effektförluster med simuleringsprogrammet PVSyst.
30x275W Amerisolar AS-6P30 Poly, Fronius Symo 6kW växelriktare, Fronius Smart Meter, Schletter montagesystem för falsat plåttak, 5 graders lutning, Orientering NO.