Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

Meritro
Hej funderar på installera 60 panel på ecsolar ecs -260m60.  260w
45 grader mot söder . Planera att göra en ställning i tryckimpr på marken.
Dra kabel från anläggningen till garage ca 35 m där en inverterad 15 kW solaredge placeras
Från dc till stolpen ca 50 m vet inte om jag behöver 6 kvadrat eller 10 kvadrat kabel någon som vet?
Behöver jag en kabel  för att sälja och en för inkommande el då jag behöver 3 fas i garaget?
Vill inte gräva 2 ggr

Enligt offerten så är det mttpanläggning. Som ger mer energi

Man ska kunna se varje panel för sig (smart) solaredge

Verkar säker att installera då det endast ger 1 v per del innan man startar igång.

Har sett olika info angående jordning eller inte ? Någon som vet?

Installation samt ställning görs själv
Panel inverter elinstallation ej kabel till stolpe ca 250000kr är det ok pris

Tacksam för hjälp
Christian


Funderar även på detta med batterier men vad jag förstår så kostar batterier för mycket samt att dom inte håller så många år.  Min tanke är att ev installera så att jag kan använda batterier om det skulle bli strömavbrott i framtid genom att vrida på en spak
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

Arne
This post was updated on .
Hej Meritro!

ecosolar har jag aldrig hört talas om. Men det finns nog tusen solcellsmodultillverkare i världen.

När det gäller uppvinkling och azimut för solcellsfältet, se tabellen:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Placering-av-solpaneler-tp5009758.html
Den är en bra hjälp.
Där ser du att 35 till 40 graders uppvinkling på modulerna är bättre än 45 grader.

Varför vill du ha ett SolarEdge-system ? SolarEdge väljer man om solcellsmoduler drabbas av skuggning, eller om man har solcellsmodulfält i fler än 2 olika väderstreck. Skall du har solcellsmoduler på markställning placerar du väl dem där de inte drabbas av skugga?

Menar du att effektoptimerarna är inbyggda i solcellmodulerna, som säljfirman erbjuder?
Det finns nämligen sådana specialmoduler.

Modulfält till växelriktare, säger du är det 35 meter.
60 st 260 Wp moduler, blir 15,6 kWp installerad effekt.
Hur har du tänkt att koppla dem?
Det går bara att ha max 50 st i effektoptimerare(om 1 per modul) serie med ett SolarEdgesystem för varje sträng.
Men du kan ju ha 2 strängar. SolarEdge:n har ju 2 strängar som kan anslutas.
Max. ström från en P300, om det är sådan du tänker på, är 15 Amp.
För varje sträng blir kabellängden då 2 x 35 meter = 70 m.
Ledningsförlusteffekten P = I*I*R  [Watt]  där I = strömmen [Ampère]
motstånd per meter = 0,0029 Ohm/meter för 6 mm2 solarkabel.
motstånd per meter  = 0,0018 Ohm/meter för 10 mm2 solarkabel.

R = 70 x 0,0029 = 0,203 Ohm

P = 15 x 15 x 0,203 = 45,68 Watt viket skall jämföras med strängens totaleffekt ca 7,8 kW.
Alltså mycket blygsam effektförlust i 6 mm2 solarkablarna.

Du säger "Från dc till stolpen ca 50 m vet inte om jag behöver 6 kvadrat eller 10 kvadrat kabel någon som vet?". Menar du växelströmskabel? har du en 3-fas 15 kW växelriktare, så är maxströmmen ca 23 Amp. Du skall ha en 5 ledar-kabel(3 faser, nolla, och jord) En 5 x 10 mm2 förlägger troligen elektrikern om det är så långt som 50 meter. Se nedan för spänningsberäkning. En 5 x 10 mm2 kabel, icke PVC-isolerad, kostar ca 115 kr, inkl. moms/meter, t.ex. FXQ Easy 5x10 från Nexans.

Överväg om det verkligen är värt att ha ett SolarEdge-system? Det är nämligen dyrare än vanliga system.
Med en 15 kW SolarEdge, så kan du använda P600 effektoptimerare, och ha 1 st sådan för 2 styck seriekopplade 260 moduler, åtgår då färre effektoptimerare och blir billigare. Skall du ha solcellsmodulerna på markställning, så är de lätt åtkomliga för underhållsarbete, jämfört med sådana som ligger på ett brant tak. Ev framtida felsökningen underlättas alltså betydligt för dig med din markställning.

Oklart vad du menar med
" Behöver jag en kabel  för att sälja och en för inkommande el då jag behöver 3 fas i garaget?"

Tänker du ha en undercentral i garaget?
Givetvis kan du ha en undercenral i garaget. Då går det 50 meter ac-kabel från undercentralen till "stolpe"(är det anslutningen till servicen?) Strömmen kan gå på båda hållen i kabeln från undercenralen till "stolpen", inga problem,  ac-kabeln måste dock dimensioneras för värsta fallet(alltså högsta strömmen som kan uppstå). Växelriktaren bör du då kunna ansluta till undercentralen i garaget. Du kanske redan har en undercentral i garaget? Man brukar ha ström i ett garaget, nämligen.

Med engelsmannens uttryck "MTTP" menas "maximaleffektsökare" för en solcellssträng. Det är en funktion i växelriktaren, som ständigt söker den punkt för ström och spänning, som ger maximal effekt. Alla växelriktare har idag sådan.

När det gäller jordning av solcellsmodulernas ramar, om det är det du menar, så brukar solcellsmodultillverkaren och växelriktartillverkaren ange hur de vill att deras produkter skall jordas(eller egentligen potentialutjämnas). Är det blixten du vill fånga och leda bort, ja då är det andra prylar som skall till (blixavledare och avledarkabel(grov, jag tror ca 16 mm2).

Priset verkar saftigt, speciellt om du själv skall bekosta installationen.

60 st solcellsmoduler 260 Wp, av bra kvalitet, kostar ca 2100 kr, inkl. moms/styck.
1 st växelriktare 15 kW SolarEdge, kostar ca 16000 kr, inkl. moms.
30 st effektoptimerare P600, kostar ca 750 kr, inkl. moms/styck.
ca 240 modulklämmor ca 20 kr, inkl. moms/styck.
200 meter SolarKabel 6 mm2, kostar ca 12 kr, inkl. moms/meter
Frakt kanske 10000 kr, inkl. moms.

Alltså ca 171 700 kr, inkl. moms. exkl. installation.
Tillkommer även AC-brytare, ca 2 st DC-brytare.

Har du tänkt att fästa solcellsmodulerna i alu-profil,
och fästa alu-profilerna i markställningen?
Då behöver du också alu-profiler, kostar ca 70 kr/meter,
och för 60 moduler behövs då ca 120 meter.

Var i landet tänkte du ställa upp din solcellsanläggning?

Spänningsfall i en 50 meter lång 5-ledar växelströmskabel för strömmen 23 A:

För 10 mm2 ledare:
CosFi kan sättas till 1,0
A= 10 [mm2]
I = 23 [Amp]
L = 50 [m]

Verksam strömgenomfluten ledningslängd vid växelström 1-fas är: 2  x kabellängd.
vid 3-fas är den roten(3) x kabellängd, dvs 1,73 x kabellängd.
Är det 50 meter 3-fas-kabel(5 ledare) mellan växelriktare och markskåp(elmätare), så blir
verksam strömgenomfluten ledningslängd = 1,73 x 50 = 86,5 meter.

Spänningsfall = roten(3) x L x I  x cosFi x resistiviteten/A = 1,73 x 50 x 23 x 1 x 0,01786 /10
Spänningsfall = 3,55 Volt.
Om spänning fas till nolla är 400 Volt, innebär det spänningsfallet 0,89 %,
vilket jag tror är acceptabelt.  Vid 6 mm2 ledare blir spänningsfallet 5,92 Volt, innebär 1,48 %, vilket jag tror fortfarande är acceptabelt. Men en elektriker bör titta på detta.

Det finns en regel i Tyskland att spänningen inte får minska med mer än 4 % från uttagspunkt(fasadskåp, markskåp, där servisen kommer in) till förbrukare. Spänningen i allmänna elnätet får avvika -6 % och + 10 % från 400 V. Det är troligen ca lika i Sverige.

Arne

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

magneten
Håller med Arne,  för en så stor anläggning som är markmonterad hade jag alla gånger installerat en vanlig strängväxelriktare, då det ju handlar om en väsentlig prisskillnad. Är anläggningen dessutom tämligen oskuggad så kommer ju inte solaredge att ge mer energi heller.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

Meritro
In reply to this post by Arne
Hej och tack för dina svar och tankar, tänkte på dig när jag skrev och du svarade
Som du förstår är jag ny och funderar mycket innan jag sätter igång.

Intressant att sätta en under central i garaget ( tänker du från vattenfall eller proppskåp) ?
Jag tog föregivet att anläggningen måste kopplas till elstolpen där inkommande ledning kommer från leverantör.?

Tror det är lika bra att satsa på 10 mm2 direkt så har man lite marginal om man vill lägga till lite paneler?
Du skrev 23 A menade du att jag måste ha minst 25 A säkring jag har idag endast 20 A ?
Vad är Max antal paneler för 20 A tror du/ ni ?

Funderade också på om det var dyrt eller inte,  
Jag bor i Blidsberg i höjd med Göteborg  så då behöver jag inte 45 grader ?
Kommer att ha sol hela dagen ingen skygga då jag kan styra träd mm fram till kl 20

Om jag monterar själv, har kontakt med länsstyrelsen, vattenfall, kommun,

Drar kabel i marken och ber en elektriker koppla in anläggningen samt sätta upp skåp mm vad är rimligt för installationen, samt timmar ? Hinner dom på en dag? behöver elektrikern ha en speciell licens?
( har vänner som är elektriker)

Finns det någon sida där jag kan se det du rekomderar. ?

Du skrev att man kunde endast ha 50 paneler tillsammans, jag tänker att försöka sätta 60 st på ett ställe men sen har jag ytterligare plats på garaget på ca 80kvm lågt slutande mot öster. Tänkte ev lägga ner paneler typ ev 5 rader gånger 3 paneler =15 paneler  ser snyggast ut liggande måste se inbjudande ut vi ingång mot fastighet
Därav frågan om Max belastning på säkring 20 A

Oavsett är det väll alltid bra att jorda då jag bor högt , liten kostnad men känns säkrare.
Vet du hur försäkring gäller vid åsknedslag? Om man behöver teckna extraförsäkringar?

Effektoptimmerare såg ut som man skulle sätta dit en liten Box på solpaneler.

I priset ingår även typ wi-fi så man kan avläsa paneler
Allt elektriska samt montering av denna?


Har du erfarenhet ifrån att ladda batterier ( Då är man inte beroende av elleverantör vid avbrott mm
Får man sätta en omkopplare på inkommande stolpe eller måste man dra en ny kabel parralellt till olika centraler i så fall ?

Om skenet så är min tanke att använda sådana, tror det blir lättast samt vid ev rörelse så håller det bättre.

Tack igen är tacksam för all idéer och förslag
Christian

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Meritro
Hej Meritro igen,

Om du har luft-elledning på stolpe från elnätsägaren, vilket man brukar ha på landet, så är risken större för att överspänningar kommer in via servis-ledningen och in i din växelriktare, och knäcker den.
Man kan då montera ett överspänningsskydd i fasadskåpet(bredvid elmätaren).

Det där med undercentral i garaget, måste du höra med en elektriker, som tittar på plats.
Det går inte att via internet uttala sig om det är lämpligt eller ej.
Kolla i denna tråd på detta forum:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Elanslutning-var-tp5009820.html

De där 23 Ampère(det verkar vara för 380 V mellan 2 faser, men man har 400 Volt i Sverige, vilket ger lägre ström) som jag nämnde för utgående växelström från växelriktaren, den såg jag i databladet för SolarEdge SE15k. Det är maxströmmen som kan uppkomma från den. Se solaredge.de, och ladda ned databladet. Man skall också beakta att det är väldigt sällan som växelriktare kan uppnå sin maxström. Det kan egentligen endast ske kring midsommar, och om då molnfritt, och endast kring kl. 12, och om du har rejält med solcellsmoduler anslutna. All annan tid ligger strömmen betydlig lägre. Dessutom, verkar man kunna ställa in en uteffektbegränsning(dvs begränsning av strömmen) i SolarEdge växelriktaren. Vi har inte provat det, men det skall tydligen gå. Det är nämligen så att Tysken, han har i sitt land miljontals husägare med solcellsanläggning, och på sommaren kring kl. 12:00, så producerar de något så oerhört med solström, men efterfrågan är då låg, och elnätsägaren får problem med att hålla spänningen låg i sitt nät. Så att tyska elnätsägare kan skicka ut en signal och styra ner tyskens solcellsanläggning. I Sverige är det inte så ännu.

När det gäller trådlös kommunikation från växelriktare till ditt internetmodem, så kan man för SolarEdge-system köpa till ett kommmunikationskort, nämligen SE1000WiFi01. Se vår tråd:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-9-2-till-16-3-kWp-solcellsanlaggning-tp5008649.html
Där ser du hur effektoptimerare ser ut och även kommunikationskortet.

En SolarEdge 15k har 2 oberoende MPPT-ingångar på DC-sidan. På datablaet står att du kan ha max. 20,250 kW DC-effekt in till växelriktaren. Det blir alltså 20250/260 = 77,9 solcellsmoduler à 260 Wp. På varje MPPT-ingång kan du ansluta max 50 st solcellsmoduler, om varje har en effektoptimerare, men får inte överskrida 11,25 kWp på den MPPT:n, så det blir max 42 st à 260 Wp.  Men Se databladet för effektoptimerare P300.

Släpp det där med SolarEdge, titta på andra system t.ex. österrikiska Fronius Symo 15.0-3-M växelriktare, som är på 15 kW. Obs det finns även en light-version, som saknar kommunikationskort för trådlöstinternet.

När det gäller att se hur många solcellsmoduler du max kan ha, och fortfarande ligga under 20 Ampère, så får du titta i växelriktarnas datablad, vad de anger för AC-maxström.
annars kan man lätt räkna ut det för en 3-fas växelriktare:
P = roten(3) x I x U x cosFi,
cosFi kan sättas till 1,0.
vilket ger om U = 400 Volt, vilket du nog har,
P = 1,73 x 20 x 400 = 13,84 kW, dvs du kan ha en växelriktate på 13,8 kW, vilken ger 20 Amp, ut.

Om om du vill räkna ut strömmen vid olika 3-faseffekter:
och om I bryts ut I = P/(1,73 x U x cosFi).
vilket ger:

I = P/(1,73 x U) = 13840 /(1,73 x 400) = 20,00 Ampère

Inte behöver du 45 graders uppvinkling på modulerna, titta i tabellen, som jag hänvisar till.
Du kan också se Henriks tråd, som har en markställning, som du också funderar på:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-anlaggning-6-12kW-p-trastallning-blev-9-24kW-tp5003396.html

Endast en behörig elektriker med firma kan utföra föranmälan hos nätägaren(Vattenfall ditt fall).
Det går alltså inte att ha en bekant, som råkar vara elektriker anställd på en elfirma, som gör föranmälan. Han kan dock hjälpa till med mycket av det elektriska(egentligen nästan allt), men inte göra föranmälan hos Vattenfall. Det är elfirman som gör föranmälan hos Vattenfall, och "anmäler klart".

Någon sida där man kan se allt vad jag säger, vet jag ej om det finns. Ofta är infon utspridd över internet.

När man kontaktar försäkringsbolag, och säger att man har en solcellsanlägning på taket, så säger de att den ingår, och de skickar inte ut nytt försäkringsbrev, där anläggningen särskilt anges, vilket jag anser man skall kräva, om de nu säger att det ingår.  Ofta missförstår de dock, och tror att det är solkollektorer för tillverkning av varmvatten. Om du sedan drabbas brand i t.ex. diskmaskinen och hela huset + solcellsanläggningen brinner ner, ja då säger de att vi trodde du hade en solkollektoranläggning värd 10 000 kr, så det är vad du får i ersättnig, och avdrag för slitage, och du får äran att bekosta montaget själv.

Att ladda batterier, känner jag inte till så bra, och vill inte uttala mig om.
Det är dock mycket dyrt med batterier, om man skall klara sig mer än några timmar.
De måste även skötas.

Många tror felaktigt att när de har en egen solcellsanläggning med elnätsansluten växelriktare, som producerar solström, att de även har ström, när det föreligger strömavbrott på elnätsägarens elnät. Det är helt fel. När det är strömavbrott hos elnätägaren, så är det även strömlöst hos solcellsanläggningsägaren. Detta av säkerhetsskäl.

Slutligen: om du väljer en vanlig växelriktare med 2 MPPT, och om du vill ha 60 st solcellsmoduler.
Då får du nog göra 4 strängar med à 15 st moduler. Sedan parallellkopplar du 2 st sådana strängar till varje MPPT-ingång på växelriktaren. Du kan inte seriekoppla 30 st moduler, pga blir på tok för hög tomgångsspänning från strängen, ca 1140 Volt. Växelriktare pallar max 1000 Volt på DC-ingången, och man måste ha litet marginal till det. Men testa att göra beräkning med Fronious webbaserade beräkningsprogram, solar.configurator, som de kallar det. Du behöver ej ladda ner något program, utan beräkningen görs på Fronius server, men du ser resultatet i din webläsare. Litet svår att hitta.
Se https://www.solarconfigurator.solarweb.com/
Man varnas för farlig anslutning, jag vet inte varför det är så. Jag beräknar ändå.
Du kan där ange antal moduler, uppvinkling, azimut, vilken Fronius växelriktare. Du anger även orten, där anläggningen installeras, så du får kWh-årsskörden beräknad för just dina moduler uppställda på din ort. Mycket bra. Dock tycker jag beräkningarna går långsamt. Man får vänta mycket.
Det är nytt med orten. Det hade de inte tidigare, ca för 6 månader sedan.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

magneten
This post was updated on .
En 23A växelriktare torde fungera med din 20A säkring om den är trög. Finns ju en del som kör 4kw enfas riktare på 16A säkring trots att det är lite i överkant egentligen. Annars är det bara att begränsa uteffekten något på riktaren, går iaf på SMAs växelriktare.

20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Meritro
Växelriktartillverkaren Fronius har en växelriktare
de kallar Symo Hybrid, och den starkaste är  5.0-3-S, dvs på 5 kW.
Den är som en vanlig växelriktare,
men kan även lagra ström i ett batteri,
så man kan få ström på natten och vid strömavbrott.
Den är litet dyrare än en vanlig Fronius Symo.
Du får läsa på på den, och se om det kan vara något.

Jag har lagt till litet nytt i mina inlägg ovan.

Arne

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

calle
In reply to this post by Meritro

Svenska Ferroamps energihub skulle jag kolla på.
En alltiett burk. En lastbalansersre, solcellsinverter, batterilagringsfunktion samt ups.

Tex så skulle du kunna ladda din elbil med 32A även om huset bara är säkrat till 20A.

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone---- Arne [via Solcellforum] skrev ----

Växelriktartillverkaren Fronius har en växelriktare
de kallar Symo Hybrid, och den starkaste är  5.0-3-S, dvs på 5 kW.
Den är som en vanlig växelriktare,
men kan även lagra ström i ett batteri,
så man kan få ström på natten och vid strömavbrott.
Den är litet dyrare än en vanlig Fronius Symo.
Du får läsa på på den, och se om det kan vara något.
Arne
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anlaggning-p-60-paneler-ge-garna-hjalp-tp5010030p5010037.html
To start a new topic under Solcellforum, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

Hurva79
Hej

jag kan hjälpa med solceller, monteringställning, samt hybrid inverter. hybrid inverter 10/15 kW kan köre off-grid on-grid och med batteripaket, inverter er 3 fas, och kan klare upp till 24 kW med batteri på.
kolle på egensolochvind, mejl mig vad du vill ha. skal jag se om jeg kommer med en bra pris.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Anläggning på 60 paneler , ge gärna hjälp

Westcoast
In reply to this post by Meritro
Nyfiken på hur det går....
Tänkte också elda på Solaredgedebatten lite... :-)

Solaredge erbjuder i grunden 12 års garanti på Växelriktare med möjlighet att köpa till upp tilla 20 alt 25 år för en rätt ok peng. Växelriktaren är dessutom billigare än konkurrenternas.

Konkurrenterna erbjuder 2 - 5 års garanti i grunden och sen möjlighet att köpa till extra garantiår för en ganska hög peng. Det är viktiga parametrar att räkna in tycker jag.

Med optimerare kan man dels se hur varje panel levererar och lätt felsöka rätt panel om det går så illa och sen ska man inte underskatta nördfaktorn... Kul med data...

Du får dessutom 25 års garanti på optimerarna från Solaredge.

Sista argumentet för Solaredge är att du kan blanda paneler av olika fabrikat, så länge du har optimerare inom samma familj, jag vill minnas att P600 och 700 inte går att blanda tex med P300.

Utöver delskuggingen på mitt tak så tänkte jag att de extra ca 10000 kronorna för min anläggning fördelade sig med ca 6000 för längre garanti och 4000 för framtidssäkring och nördkontot... ;-)