Anläggning Korsnäs Finland 4 kWp

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Anläggning Korsnäs Finland 4 kWp

Zyberdude
Så efter år av funderingar blev det fastslaget. 12 paneler har rum på taket så 12 paneler blev det av märket JA-solar JAM60S10 340W, halvcellspanel, total effekt 4080W. Har grannens träd ganska nära och tänkte att dessa halvcellspaneler är intressanta om de fungerar som utlovat att halva panelen kan "släckas" och andra halvan fungerar ändå.

Takmaterialet är takpanneliknande plåt, ruukki tiilikainen rött. Att hitta en tillverkare som hade fästen till detta tak var svårt att hitta. Valet föll på finska orima. Men givetvis blev det ändå speciallösningar så inte helt klart utfunderat deras paket. T.ex. ingick 50mm skruv, som är perfekt i fästets nedre kant, men i fästets övre kant som ligger an mot plåten är skruven minst 1 cm för lång för drar man in hela skruven går den genom rotbrädet som är 32mm och börjar nöta mot plast undertaket!

Packningarna som följde med till undre sidan av fästet var mjuka så då man drog skruven började fästet ligga an mot plåten så blev att göra en förstärkning av ett 25mm plaströr.

Takskenan tog man längsta de hade, så blev 2st 6,1m totalt 12,2m per rad gånger två.

Rör drogs upp nedifrån ända upp till nock och ned en bit till panelerna. På taket blev det svarta vattenrör ca 20mm med tanke på UV. Ena röret drogs ända bort till sista panelen för enkel och snygg dragning av en kabel. Rören går längs med takstol på vinden, parallellt med potentialutjämningskabeln emellan + och +. Alla kablar av 6 mm2. Givetvis är potentialutjämningsledaren INTE gulgrön som de flesta brukar göra utan den är svart och tejpad med röd tejp.
Bulten är rostfri med mutter emellan koppar och aluminium.
SMA tripower 4 kW sattes upp på vägen enligt anvisningar ca 35cm under tak i skydd av sol. Givetvis även där med en cementskiva bakom eftersom man INTE skall montera växelriktare direkt på trävägg!!

Från panelerna går kablarna först in i en kapsling med överspänningsskydd och DC brytare och sedan till växelriktaren.Från växelriktaren drogs 5x2,5mm2 MMJ till elcentralen inomhus via en 4-polig säkerhetsbrytare.
Elnätsägarna ansåg att en skylt var säkerhetsbrytaren finns måste finnas på mätarskåpet så satte dit en sån. Tyvärr fanns den bara på andra inhemska språket, men gubben som eventuellt kommer och ska stänga av växelriktaren får lära sig svenska eller söka tills han hittar brytaren.Väntar nu på att nätägarna ska komma och godkänna och byta mätare, fastän mätaren jag har räknar båda vägarna så förstår inte varför de ska ha den bytt?
Det jag är minst nöjd med är panelernas kopplingar. Då dessa halvcellspaneler har kopplingen mitt på panelen så fick jag inte direkt någon snygg avslutning på kablarna, kablarna var aningen långa. Finns att beställa enligt önskemål men visste inte det då jag beställde.