Aktuell driftsituation för elproduktion i Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Aktuell driftsituation för elproduktion i Sverige

nelos
Svenska kraftnät har en intressant sida som visar aktuell driftsituation för elproduktionen i Sverige:

http://svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

Kartan uppdateras varje minut.