AC/DC VV-beredare.

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

AC/DC VV-beredare.

A
Hej

Hittade en 100L VV-Beredare på EV-Power, för DC effekt på 2.4kw samt även AC, med 2 termostater, för att kunna ställa AC termostat på en lägre temp än DC termostaten.

Smart om man hade en sliten VV, men kanske i minsta laget..

Gick inte få fram länken på denna sida, Evpower.eu, finns under solpaneler, längst ned.

/A