481 nätanslutna anläggningar i skåne

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

481 nätanslutna anläggningar i skåne

callec
http://www.solarregion.se/files/natansluten_solenergi_skane/141021_natansluten_solenergiskane.pdf
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 481 nätanslutna anläggningar i skåne

nelos
En sådan karta skulle vara intressant för hela Sverige!