24V vs 48V

classic Classic list List threaded Threaded
11 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

24V vs 48V

knauer
Hej,
planerar att installer en 4kW anläggning. Spelar det några nackdelar om
solcellspanelerna är på 48V?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

Micke
Administrator
Hejsan

Vad skall du ansluta solcellerna till? Olika växelriktare vill ha olika spänning på ingången, så spänningen från solcellerna måste stämma hyfsat.

Oftast seriekopplar man ett antal paneler så att man får en lagom spänning till växelriktaren. Spänningen från varje panel har inte så stor betydele så länge man får en lagom totalspänning. Men spontant så känns det bättre/smidigare med färre paneler med högre spänning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

filip71
In reply to this post by knauer
Den totala spänningen på alla seriekopplade paneler måste matcha MPPT på växelriktaren så det måste man räkna ut. Men i allmänhet så är det fördelaktigt med hög spänning för då kan man dela upp panelerna i flera strängar och därmed göra systemet mindre känsligt för skuggor. I mitt fall var jag tvungen att sätta alla 12 panelerna i en sträng även om jag har två ingångar på växelriktaren. Funderade på att skaffa paneler med högre spänning för att kunna dela upp dem på två strängar men  de 40V-panelerna jag blev offererad ledde till at hela systemet skulle blivit 35% dyrare och det var det inte värt.
MEN det kan finnas andra nackdelar med paneler med högre spänning - det kan vara så att man seriekopplat alla cellerna internt vilket gör att om en enda cell skuggas så släpper panelen (och därmed hela systemet) inte igenom någonting. De panelerna jag har är uppdelade i tre delar så om en cell i panelen skuggas så får jag fortfarande igenom 2/3 av effekten. Har du något datablad på din tilltänkta panel?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

nelos
Här är en sk 48V-panel, jag gissar att dina panelparametrar ligger i samma storleksordning:

http://www.soleldalby.se/shop/solenergi/solpaneler-48v/250w-48v-mono.html

Öppen spänning: 59,60V
Spänning vid maximal effekt: 48,7 Volt

De vanliga panelerna med 60 celler (6*10) brukar ligga runt 37.5V öppen spänning, och 29.5V vid maximal effekt, så "48V-panelerna" ger betydligt högre spänning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

nelos
Det beteckning som används av försäljare av solpaneler som "24V" eller "48V" är förvirrande och ibland inkonsekvent.

En "48V-panel" har tydligen 96 (8*12) celler, se t ex:
http://www.alibaba.com/product-gs/439644065/48V_solar_panel.html?s=p

I så fall borde en "24V"-panel ha hälften så  många celler,  men de har antingen 60 (6*10) eller 72 (6*12), lite beroende på vilken återförsäljare som anger "panelspänningen".

Det är nog bättre att ange antalet celler i solpanelen, så kan man räkna fram ungefärliga spänningar utifrån det.

Vanligt förekommande antal celler i solpaneler är t ex:

36 (4*9)
60 (6*10)
72 (6*12)
96 (8*12)

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: 24V vs 48V

calle
In reply to this post by knauer
Normala cell storlekar är 125x125mm eller 156x156mm. De ger 5A eller 8A. Sedan väljer man antalet celler för spänningen. Större celler blir billigare per yta medan de mer avancerade typerna av celler görs oftast av de mindre. Större celler är svårare att få hela cellen att bli perfekt. Alltså måste mer kasseras därför väljs mindre storlekar. De mer effektiva panelerna skulle också få ganska höga effekter per panel. Mellan 300 och 350Wp är normalt.

Så 995x1645mm är "normal" 156mm cell, 60 celler. 850x1540 är "normal" 125mm cell modul.

För att göra det lite mer komplext så som någon tidigare nämnt så kan planelerna göras i flera parallella grupper. Normalt är att ha 3 grupper. Sedan kan grupperna läggas ut på modulerna så de delar dem vertikalt eller horisontellt.
Allt detta kan man välja mellan för att få ett så optimalt system som möjligt. Tex vid delvis skuggning blir detta väldigt viktigt.

Tyvärr så fokuserar nästan alla på panelpriset. Och får ett system efter det.
Frågan är om en solcellskonsult som designar system bryr sig om att välja det bästa. Jag tror att även de väljer det billigaste men om man räknar på hela livslängden >30år så är de mest optimala systemen vinnare. De billigaste har alltid lägre verkningsgrad och är förlorare med tiden.

Skickat från min Xperia™-smartphone

"nelos [via Solcellforum]" <[hidden email]> skrev:

Det beteckning som används av försäljare av solpaneler som "24V" eller "48V" är förvirrande och ibland inkonsekvent.

En "48V-panel" har tydligen 96 (8*12) celler, se t ex:
http://www.alibaba.com/product-gs/439644065/48V_solar_panel.html?s=p

I så fall borde en "24V"-panel ha hälften så  många celler,  men de har antingen 60 (6*10) eller 72 (6*12), lite beroende på vilken återförsäljare som anger "panelspänningen".

Det är nog bättre att ange antalet celler i solpanelen, så kan man räkna fram ungefärliga spänningar utifrån det.

Vanligt förekommande antal celler i solpaneler är t ex:

36 (4*9)
60 (6*10)
72 (6*12)
96 (8*12)

Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.n6.nabble.com/24V-vs-48V-tp5001408p5001414.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

knauer
In reply to this post by nelos
Tack för de utförliga svaren. Jag tänkte köpa växelriktaren Kostal PIKO 4.2 3-FAS samt den
48V panelen som finns hos Soleldalby.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

nelos
När det gäller strömmen så går det bra, panelerna ger max 5.14A, och växelrikaren klarar upp till 9A:

http://www.kostal-solar-electric.com/content/en/index.php?am=58&as=66&ass=70&al=en&mp=70&kat=6
http://www.soleldalby.se/shop/solenergi/solpaneler-48v/250w-48v-mono.html

Maximal inspänning till växelriktaren är 950V, så det maximala antalet solpaneler du kan ansluta får du fram genom att använda panelens obelastade spänning, 59,6V.
Det maximala antalet blir då 950/59.6 = 15.9, dvs maximalt 15 paneler per sträng, eller 3750W. Men använder man båda ingångarna kommer man högre.

Den minsta inspänningen till växelrikaren (startup-spänningen) är 180V, och man bör ju komma upp dit med maximaleffektspänningen, så det ger 180V/48,7V = 3,7, dvs absolut minst 4 paneler.
Men man bör komma ändå högre i spänning, så att man verkligen når upp till intervallet för maximaleffektföljning, och 360V verkar vara den minsta spänningen för att få ordentlig maximaleffektföljning.
Det ger då 360/48,7=7,4 dvs minst 8 paneler.

Slutsatsen blir att du kan använda panelerna med den växelrikaren om du använder mellan 8 och 15 paneler per sträng. (mellan 2kW och 3,75kW per sträng).
 Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

nelos
En uppdatering, du skall ha 4kW, dvs 16 paneler ser jag:

Det borde fungera att använda två strängar med vardera 8 paneler (2kW).

Då kommer maximaleffektspänningen att bli 8*48,7 = 389,6V som är mer än 360V, dvs ok.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

nelos
Det finns ett planeringsverktyg för Kostals växelriktare som är lämpligt att använda då man skall sätta upp ett system.

Verktyget heter "PIKOplan", och är ett kraftfullt excel-ark som beräknar dimensioneringsdata.

Det finns att ladda ner här:
http://www.kostal-solar-electric.com/content/en/index.php?am=75&as=206&ass=0&al=en&mp=206&kat=5

Här är en direktlänk till den senaste versionen, 4.11:

http://www.kostal-solar-electric.com/download/PIKOplan_4-11.xls

Jag matade in dina värden (eller iallafall liknande), och fick då fram att 8+8 paneler skulle fungera.

Eftersom jag inte vet exakt vilken tillverkare/modell av solpanel det är så tog jag en som har liknande värden.

Här är resultatet för 8+8 paneler, effektiviteten blir 95,7%:
Här är resultatet för 15 paneler, som ger en för hög spänning visade det sig.
Programmet räknar ut maxspänningen vid låga temperaturer, eftersom det är då man kan få som högst spänningar.Om den panel man använder inte redan finns tillgänglig i excel-arket, så kan man mata in egna värden:
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 24V vs 48V

nelos