20 April - AM 1,5 => STC

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

20 April - AM 1,5 => STC

nelos
Idag är det den 20:e april, och den dagen är värd att notera för solcellsintresserade
eftersom det är den första dagen på året då solinstrålningen i mellersta Sverige (runt Uppsala)
passerar genom AM 1,5 (Air Mass) vilket är det värde man använder vid STC, Standard Test Conditions.

När solhöjden är 42 grader är den luftmassa som ljuset passerar 1,5 AM.
 
Luftmassans storlek påverkar det ljusspektrum som når jorden.

Mer information:

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 20 April - AM 1,5 => STC

nelos
20 April => AM 1,5.

Med paneltemperatur 25 grader och solinstrålning 1000W/m^2 så ska solpanelerna ge märkeffekten.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 20 April - AM 1,5 => STC

Anders J
Då borde ju vi troende fira denna dag speciellt, pryda panelhörnen med färgade fjädrar och äta målade ägg!
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/