2 till 1 system

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

2 till 1 system

onebono
Hej from idag ny på forumet.
Är i behov av er som kan detta bättre än vad jag kan.
Mitt problem är att jag har en solar edge anläggning med 40st 315w paneler med optimerare och en 15kw växelriktare. Rubbet årsmodell 2019 som tyvärr är lite svårt att uppgradera, till vad jag vill ha.
Tänker mej batteri lagring samt utökning av paneler.
Efter kontakt med solar edge är det inte möjligt att uppgradera med batterier till mitt system. Växel riktaren spökar här. Blir inte riktigt som jag vill ha det. Finns inget batteri som kan anslutas till växelriktaren. Eftersom jag vill utöka antalet paneler och skaffa batterier, tänkte jag om man kan knyta ihop solar edge och det kommande systemet och dra nytta av all teknik som inte fanns 2019. Är det möjligt att ta vara på elen från solar edge och få den inmatad i det nya systemet.
Det nya jag funderat på Sigenergy batteripaket SigenStor + paneler.  Sedan då batterierna är toppade går överskottet till nätet.
Kan detta funka?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2 till 1 system

Arne
This post was updated on .
Välkommen till forumet!

Du beskriver inget projekt som du bygger. Dina frågor kanske därför passar bättre under rubrik "frågor och svar". Du kan gärna flytta ditt inlägg med dina frågor dit.

SolarEdge hade(säljs inte längre av SolarEdge) ett gränssnitt SolarEdge SESTI som tydligen gör att lagringsbatteri kan kopplas in.
Tydligen bara 1-fas. Jag har ingen erfarenhet alls av SolarEdge växelriktare med lagringsbatterier.
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_storedge_interface_datasheet_eng.pdf

Du kan ju ha ditt befintliga SolarEdge-system, dvs paneler, effektoptimerare, och SolarEdge-växelriktaren.
Du kan ju skaffa ytterligare en 3-fas-SolarEdge-växelriktare, men en som kan anslutas till lagringsbatteri. Så skaffar du ytterligare paneler och effektoptimerare som ansluts till denna ytterligare SolarEdgeväxelriktare.

Men du kan också skaffa en vanlig växelriktare(som inte behöver effektoptimerare) t.ex. en Fronius Symo Gen24 10.0 Plus, och lagringsbatteri och paneler.

Du kan ju som alternativ byta ut befintliga SolarEdge-växelriktaren mot en Fronius Symo Gen24 10.0 Plus.
Samt plocka bort effektoptimerarna från de befintliga panelerna och göra ny strängdragning. Du skaffar också lagringsbatteri. Då kan du köra och lagra ström i batteriet. Det får vara maximalt 15,0 kWp paneler kopplade till Fronius Symo Gen24 10.0 Plus, så det är en begränsning. I Sverige har vi ofta på enfamiljshus fler paneler än vad tysken har, och kommer lätt över installerad paneleffekt 15 kWp.

Varför valdes ett SolarEdge-system? Har du svåra skuggförhållanden med vandrande skuggor, eller paneler i många(mer än 2) olika väderstreck eller olika uppvinklingar?