19 MW solceller i Sverige under 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

19 MW solceller i Sverige under 2013

nelos
This post was updated on .
Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige enligt tillgänglig statistik.

Se graf:

https://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Installerad%20solcellskapacitet%202013.jpg