12 kW, sydväst, 33 gr. Lutning, Åland

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

12 kW, sydväst, 33 gr. Lutning, Åland

Lunken
Solen har gått ner och årets juli är nu slut.

Bästa juli dag 4/7 med 85,2 kWh = 7,1 kWh/kW
hela juli: 2157 kWh = 179.75

Nu har även anläggningen varit driftsatt just över ett år (driftsattes 25/7 2013)

För enkelhetens skull om man tar 1/8 2013 - 31/7 2014
har anläggningen producerat 12001,8 kWh = 1000,15 kWh/kW
Bara lyta på hatten och vara mer än nöjd
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 12 kW, sydväst, 33 gr. Lutning, Åland

callec
Ja, stort Grattis

Din anläggning är bland de absolut bästa
Perfekt förhållande mellan inverter och paneler
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325