10kw solanläggning +elbilsladdning

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

10kw solanläggning +elbilsladdning

0322bror
Hej. Jag har mångårig erfarenhet av större elinstallationer som worldwide installation supervisor för ett multinationellt bolag.
Har efter pension byggt någa 10 kw pv anläggningar. Nu är behörig elektriker  som skall ansluta min sista anläggning tveksam. Han säger han inte har stor erfarenhet av solel. Finns det lagar ooch förordningar som motsätter sig denna 3 fas inkoppling?    Gruppcentral 16 A  auto säk. till 25 A frånskiljare (förhinda backström ifall arbete på nät.) härifrån till kopplingsdosa där 10 kw vanlig Growatt 3 fas inverter ansluts samt även 11 kw elbils laddare ansluts. Invertern producerar och laddaren konsumerar.  Invertrar är ju konstruerade så att de måste ha matning för att fungera men elektrikern är ängslig för att det skall kunna bli backström till elbils-laddaren när allt är frånskilt?  Kan anläggningen inte godkännas för anslutning till elnätet?
Jag är ingeniör samt har en EU tillägsutbildning. Master certificate on completion of the Solar Photovoltiac cource 2019.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10kw solanläggning +elbilsladdning

Tåbro79
Så du vill koppla inverter och elbilsladdare till samma säkringsgrupp! och din inte så erfarne behörige elekriker på solcellsanläggningar anser att det kan bli bakspänning från invertern om säkringsgruppen är bortkopplad. Invertern genererar inte utan närvaro av nät, som du säger. OK om den är hel, men vem kan garantera vad som händer om den blir felaktig? Kanske kan den då generera i alla fall någon spänning ...
Sen kan nätägaren ha regler för hur en produktionsanläggning ska anslutas. Det ska elektrikern veta!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10kw solanläggning +elbilsladdning

Arne
I vilket land är det tänkt att koppla in grejerna?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 10kw solanläggning +elbilsladdning

tor_fransson
In reply to this post by 0322bror
Gammal tråd, men tolkar jag rätt om du vill ha elbilens laddbox på invertersidan av frånskiljaren? Det är ju inget bra utifall att du får något problem i växelriktaren, och vill frånskilja den i väntan på reparation, då även laddboxen blir strömlös. Sätt frånskiljaren mellan kopplingsdosan och invertern istället.