1 person har villa + hus, dvs 2 el-abo, men endast 1 solcellsanläggn.

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

1 person har villa + hus, dvs 2 el-abo, men endast 1 solcellsanläggn.

Arne
This post was updated on .
Hej!

Hur skulle ni tro att en "elhandlare" skulle bedöma följande fall:

En privatperson  har på villan en solcellsanläggning på 15 kWp,
och vi antar att den producerar totalt 15000 kWh/år.
Han förbrukar på den villan total 6000 kWh/år.
Av den producerade solströmmen förbrukas i villan endast 1000 kWh/år.
Detta innebär att för villan matas in på allmänna elnätet 14000 kWh/år.
Ful-ström som köps av elhandelsföretaget är alltså 5000 kWh/år.Vidare har privatpersonen ytterligare ett hus, men har inte där
någon solcellsanläggning. Totala elförbrukningen för huset är 9000 kWh/år,
alltså ful-ström som köps in.

Både villan och huset ligger inom samma elnätsägarområde,
alltså privatpersonen har 2 separata abonnemang hos en och samma elnätsägare.
Dessutom har denne privatperson för villan och huset 2 separata elabonnemang
från ett och samma elhandlarföretag.


Om "endast villan" betraktas, så köps där 5000 kWh/år ful-ström, medan
14000 kWh solström matas in på allmänna elnätet. Privatpersonen skulle
som tydligen reglerna nu är, inte få varken betalt eller någon skattereduktion
för den överskjutande solströmmen, dvs 9000 kWh/år skulle fullständigt förloras.

Dock, om privatpersonens "villa och hus" betraktas tillsammans, som man kan
anser att elnätsägaren och elhandelsföretaget kan göra, pga det är en och
samma privatperson. Då skulle det se ut som följer:
Köpt ful-ström: 5000 + 9000 = 14000 kWh/år
Solström inmatad på allmänna elnätet: 14000 kWh/år.
Alltså privatpersonen köper lika mycket ful-ström, som han matar in solström
på allmänna elnätet. Alltså bör han få betalt för och också få skattereduktion
för alla de 14000 kWh/år solström.

Vad anser ni?

Detta kan vara intressant för de som har normalt boende i villa,
men även ett fritidshus, men endast 1 ganska stor solcellsanläggning.
(Visst, skulle privatpersonen kunna bygga en solcellsanläggning på
villan och en på huset, men det det skulle bli mycket dyrare än att endast ha en.)

Tilläggas kan att privatperson(alltså 1 person) som säljer solström,
tvingas anmäla sig för moms hos skattemyndigheten. (Momsregistrering för
att sälja solström borde inte behövas för sådan bagatell. Den borde vara befriad
från sådan idiot-byråkrati, som inte tjänar något som helst syfte, utan endast till
att besvära medborgaren, och skapa meningslösa arbetsuppgifter hos
skattemyndigheten, som skattebetalarna tvingas bekosta.)

Skattemyndigheten bedömer varje skattskyldig(dvs varje enskilt personnummer)
för alla dennes totala inkomster. Ett personnummer får inte billigare skatt om han
har 3 olika jobb, utan dessa adderas och skatt avtvingas för totala inkomsten.
Det borde därför vara samma princip för personnumret vad gäller rättigheter,
dvs nu skattereduktionen för solström.

Vi har redan den 18 maj 2015 skriftligen frågat ett elhandelsföretag, nämligen
Sölvesbors Energi ovanstående. Något svar har de emellertid ännu inte lyckats komma
med. Deras första reaktion var "att vi skulle kontakta dem". Men det är ju det vi precis
hade gjort, med skriftlig beskrivning av frågan. Anledning till att vi kontaktade elhandelsföretaget
Sölvesborgs Energi, är att de tydligen köper solström till bra pris.

Arne